Regulamin

 

Właścicielem tego sklepu  internetowego  jest przedsiębiorstwo COPY-TECH Agnieszka i Bogdan Zwierzchowscy s.c. z siedzibą w m. Nowe Kucice 26a, 09-164 Nowe Kucice , woj.mazowieckie .
Miejscem realizacji zamówień jest COPY-TECH s.c. ul. Wilanowska 16/20, 00-422 WarszawaREGULAMIN

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Regulamin ten określa zasady sprzedaży artykułów oferowanych przez sklep internetowy należący do przedsiębiorstwa  COPY-TECH Agnieszka i Bogdan Zwierzchowscy s.c.  ul. Wilanowska 16/20 00-422 Warszawa.

 2. Korzystanie ze stron internetowych sklepu jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu.

 3. Sprzedaż odbywa się przez internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym – zwanym dalej Kupującym, a sklepem internetowym „COPY-TECH s.c.” zwanym dalej Sklepem.

 4. Obowiązującym językiem podczas zawierania umowy kupna jest język polski. Wszystkie informacje (za wyjątkiem niektórych nazw własnych produktów) dla Kupujących są podane w języku polskim.

 5. Zakupy w sklepie „COPY-TECH s.c.” mogą być dokonywane tylko przez osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, określoną w przepisach prawa cywilnego oraz osoby prawne.

 6. Sklep zrealizuje zamówienie po podaniu pełnych danych przez Kupującego, które umożliwią skuteczną dostawę zamówionego towaru. Sklep może odstąpić od transakcji sprzedaży jeżeli dane podane przez Kupującego są niepełne lub błędne. Zamówione towary    dostarczane są do odbiorców na terenie Polski oraz Unii Europejskiej.  Za podanie nieprawdziwych danych osobowych i adresowych odpowiedzialność ponosi Kupujący.

 7. Ceny podane przez Sklep, są cenami netto wyrażonymi w polskich złotych. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego TYLKO dla produktów dostępnych na na magazynie. Przy zamówieniu produktu    niedostępnego na magazynie sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen, o czym informuje klienta. Klient wówczas ma prawo do odstąpienia od zamówienia.

 8. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce po zaksięgowaniu płatności na koncie Sklepu lub w przypadku wyboru opcji „za pobraniem” w ciągu 2 dni roboczych po złożeniu zamówienia.

 9. Formy płatności:

 - przelewem na konto bankowe Sklepu

 - za pobraniem.

 - gotówką w kasie

 10. W przypadku braku w magazynie zamówionego towaru, Sklep niezwłocznie powiadomi Kupującego o tym fakcie, a Kupujący wówczas ma prawo do anulowania lub zmiany zamówienia. Sklep może też opóźnić realizację zamówienia o czas niezbędny, np. do  sprowadzenia artykułu do Sklepu.

 11. Terminem realizacji zamówienia określa się czas przygotowania towarów do wysyłki plus czas ich dostarczenia .

 12. Na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura . Faktura w pliku PDF zostanie przesłana na podany adres e-mail w chwili wysłania przesyłki, a razem z zamówionym towarem zostanie wysłana faktura w formie papierowej.

 13. Kupującemu przysługuje prawo do zmiany zamówienia wyłącznie do czasu przekazania zamówienia do realizacji. Po przyjęciu zamówienia do realizacji nie jest możliwa zmiana zamówienia oraz adresu dostarczenia przesyłki.

 14. Do wartości składanego zamówienia dolicza się koszt przesyłki, który ponosi Kupujący. Koszt i sposób wysyłki zamówionego towaru okreslany jest podczas składania zamówienia.

 15. Kupującemu przysługuje prawo odmowy odbioru przesyłki tylko wtedy, gdy przesyłka została dostarczona w stanie wskazującym na zniszczenie zawartości.

 16. Zamieszczone na stronach Sklepu informacje o produktach oferowanych do sprzedaży, takie jak: opis, waga opakowania i inne - pochodzą od producentów produktów. Sklep dokłada starań, aby były one prawidłowe i aktualne. Brak opisu danego towaru nie  może być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Sklepu. Przed użyciem zakupionych produktów Kupujący ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu produktu.

 17. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, z zastrzeżeniem pkt. 18 poniżej. Warunkiem zwrotu  pieniędzy za zamówiony towar jest jego zwrot bez jakichkolwiek uszkodzeń lub oznak użytkowania, w oryginalnym opakowaniu wraz z dokumentem sprzedaży ( fakturą lub paragonem). Pieniądze zostaną zwrócone Kupującemu przelewem na podane przez  Kupująqcego konto w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru. Koszty dostawy oraz odesłania produktów nie podlegają zwrotowi Kupującemu.

 18. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w wypadkach określonych szczegółowo w art. 10 ust. 3 opisanej powyżej w pkt. 17. ustawy, m.in. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega  szybkiemu zepsuciu.

 19. Produkt wadliwy Sklep wymienia na pełnowartościowy, a kiedy to nie jest możliwe, zwraca jego wartość. W takim przypadku Sklep pokrywa koszty dostawy związane z wymianą wadliwego towaru. Jednocześnie informujemy, iż nie przyjmujemy przesyłek „ za  pobraniem ‘’ odsyłanych na adres Sklepu .

 20. Gwarantujemy bezpieczeństwo dostawy zamówionych produktów. Wszystkie przesyłki  wysyłane przez Sklep objęte są ubezpieczeniem do wysokości wartości zamówienia . Dokładamy wszelkich starań aby towar do Państwa wysyłany był należycie  zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie dostawy. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwierania, należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru. W przypadku przesyłek zaginionych, do czasu  ustalenia faktycznych losów przesyłki na podstawie reklamacji złożonej u przewoźnika, zwrot pieniędzy nie może być dokonany. Czas udzielenia odpowiedzi na reklamację w/g regulaminów większości firm kurierskich wynosi do 30 dni i takim terminem posługiwać się  będzie Sklep w procedurze reklamacyjnej.

 21. Sklep gwarantuje, że podawane przez Kupującego dane osobowe są w pełni bezpieczne. Zakładając konto w sklepie Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień oraz komunikacji.  Za podanie nieprawdziwych , błędnych lub niepełnych danych osobowych odpowiedzialność ponosi Kupujący. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie e-maili bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia oraz informacji dotyczących technicznych zmian na jego  koncie. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z konta w Sklepie poprzez przesłanie e-maila o tytule "Usunięcie konta" wysłanego z adresu, który został podany przy zakładaniu konta. Konto oraz wszelkie dane z nim związane zostaną trwale i nieodwracalnie  usunięte z bazy niezwłocznie po otrzymaniu stosownej informacji od Kupującego . Po ich usunięciu Kupujący otrzyma potwierdzenie usunięcia konta.

 22. Dane osobowe podane podczas składania zamówienia nie będą udostępniane osobom trzecim zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Każdy Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych, może je przeglądać i dowolnie  modyfikować oraz żądać ich trwałego usunięcia.

 23. Wszystkie spory będą rozstrzygane na drodze polubownej lub w przypadku braku porozumienia, przez Sąd. Właściwość sądu określa Kodeks Postępowania Cywilnego.